Logo ja yritysilme markkinoi yritystäsi

Yritysilmeellä luodaan ensivaikutelma ja rakennetaan mielikuva yrityksestä. Se vaikuttaa keskeisesti yrityksen uskottavuuteen. Mainonnan ja markkinoinnin välineenä yritysilmeen tulisi mahdollisimman tarkoin vastata yrityksen toimintaa ja tavoitteita.

Yritysilme muodostuu graafisesta suunnittelusta, jossa logon merkitys on ensisijainen. Yritysilmeen tarkoituksena on nivoa yrityksen näkyvät osat graafisesti ja markkinointiviestinnällisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi tavalla, joka tukee yrityksen toimintatapaa, arvoja ja päämääriä.

Yritysilme = logo + yleisilmeen eri osat

Yritysilmeen osia ovat mm:
LOGO
Värimaailma
Fontit
Graafiset elementit
Lomakkeistot
Sähköiset dokumenttipohjat, esim. Word ja PowerPoint
Käyntikortit, kirjekuoret ja lomakkeet
Folderit ja kansiot
Esitteiden yleisilmeet
Kotisivujen ulkoasu
Ilmoituspohjat
Työasut
Autoteippaukset
Toimitilojen sisustus
jne
Kolmella sanalla sanoen: yritysilme näkyy kaikessa. Se, mistä yritysilme koostuu, riippuu yrityksen koosta ja tarpeista.

Graafinen ohjeisto

Laadimme yrityksellesi graafisen ohjeiston, joka kerää yksiin kansiin yritysilmeeseen valitut elementit ja auttaa niiden käyttöä arkipäivän myynnissä ja markkinoinnissa.

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö